Adwokat Agnieszka Brzezińska

+48 507 088 878

Misja kancelarii

Moje działanie polega na świadczeniu pomocy prawnej, opartej na reprezentowaniu osób fizycznych i prawnych w relacji z wymiarem sprawiedliwości, organami władzy publicznej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi. Ważne jest dla mnie doradzanie i wspieranie moich Klientów w zakresie praktycznego przygotowania do procesu sądowego, czy postępowania przed Prokuraturą, Urzędem Skarbowym, ZUS-em lub innymi organami państwowymi. 

Współpraca z moją Kancelarią opiera się na tajemnicy adwokackiej, dyskrecji i empatii wobec problemów moich Klientów. Jako priorytet traktuję informowanie Klienta o postępach w sprawie, gotowość do pomocy 24/h w wypadkach niecierpiących zwłoki, a także możliwość świadczenia moich usług na terenie całej Polski.

Dostępność usług

Siedziba Kancelarii znajduje się w Jeleniej Górze przy ul. Grabowskiego 7, filia jest w Zgorzelcu. Działam na terenie całej Polski, możliwe jest więc umówienie spotkania / prowadzenie sprawy/wizyta w zakładzie karnym lub areszcie w innym mieście.

Kancelaria transgraniczna

Z uwagi na przygraniczne położenie Filii Kancelarii oraz biegłą znajomość języka niemieckiego, do współpracy zapraszam serdecznie Klientów z Niemiec, którzy potrzebują pomocy prawnej w Polsce.

Aufgrund der grenznahen Lage der Kanzlei und meiner fließenden Deutschkenntnisse, lade ich Mandanten aus Deutschland, die Rechtsbeistand in Polen benötigen, herzlich zu einer Zusammenarbeit ein.

Działalność pro bono

Czasem najcenniejszym okazuje się to, co nie znajduje wymiaru w pieniądzu. Pragnę pomagać również tym istotom, wobec których ludzie, ale również ustanowione prawo nie dało gwarancji godnego życia. Istotom, które nie potrafią zabrać głosu. Dlatego proszę o kontakt osoby potrzebujące wsparcia prawnego (i nie tylko), dla których los Zwierząt nie jest obojętny.

Adwokat Agnieszka Brzezińska

Prawo ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę dyplomową z zakresu prawa gospodarczego publicznego (pt. „Regulowana działalność gospodarcza w turystyce”) obroniłam z oceną bardzo dobrą.

W trakcie studiów ukończyłam również Szkołę Prawa Niemieckiego (Deutsche Rechtsschule, Humboldt-Universität zu Berlin). Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, pod patronatem adwokata Błażeja Gazdy.

Oferta kancelarii

Prawo karne

PAMIĘTAJ! Zawsze w przypadku zatrzymania, zarzutu popełnienia przestępstwa, oskarżenia - możesz i powinieneś się bronić. Nie postępuj pochopnie i NIE WIERZ w to, że broniąc się pogorszysz swoją sytuację.

Nie daj się zmanipulować, jeśli masz wątpliwości - skontaktuj się z adwokatem ZANIM się przyznasz do zarzucanego czynu i złożysz wyjaśnienia. Wyjaśnienia można zawsze złożyć na późniejszym etapie postępowania i nie będzie się to wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Nie musisz pomagać organom ścigania w zdobywaniu dowodów przeciwko Tobie. Do czasu prawomocnego wyroku jesteś objęty domniemaniem niewinności.

 • pomoc w razie zatrzymania, postępowanie przygotowawcze i sądowe
 • pomoc pokrzywdzonym, reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego
 • postępowanie karne wykonawcze (warunkowe zwolnienie, przerwa w karze, dozór elektroniczny, odroczenie kary itp.)
 • wykroczenia
 • pomoc Rodzinie osoby tymczasowo aresztowanej/skazanej w procedurach przed Prokuraturą i Sądem, a także administracją zakładu karnego
 • postępowanie w sprawach nieletnich
Prawo cywilne
 • roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • windykacja przedsądowa i postępowanie jurysdykcyjne w sprawach o zapłatę, reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo turystyczne
 • roszczenia wynikające ze stosunku pracy
Prawo rodzinne
 • rozwód, separacja
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
Prawo spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • postępowanie w sprawie wydziedziczenia, uznania za niegodnego
 • dział spadku
Prawo administracyjne
 • postępowanie przed urzędami administracji publicznej
 • odwołania od decyzji organów podatkowych, ZUS itp., skargi administracyjne
 • reprezentowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Dane teleadresowe

Siedziba Kancelarii

ul. Grabowskiego 7
58-500 Jelenia Góra

Filia Kancelarii

ul. Słowackiego 9C
59-900 Zgorzelec

+48 507 088 878
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 6152006750


© 2019 Agnieszka Brzezińska. Realizacja: 3motion