Adwokat Agnieszka Brzezińska

+48 507 088 878

Misja kancelarii

Moje działanie polega na świadczeniu pomocy prawnej, opartej na reprezentowaniu osób fizycznych i prawnych w relacji z wymiarem sprawiedliwości, organami władzy publicznej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi. Ważne jest dla mnie doradzanie i wspieranie moich Klientów w zakresie praktycznego przygotowania do procesu sądowego, czy postępowania przed Prokuraturą, Urzędem Skarbowym, ZUS-em lub innymi organami państwowymi. 

Współpraca z moją Kancelarią opiera się na tajemnicy adwokackiej, dyskrecji i empatii wobec problemów moich Klientów. Jako priorytet traktuję informowanie Klienta o postępach w sprawie, gotowość do pomocy 24/h w wypadkach niecierpiących zwłoki, a także możliwość świadczenia moich usług na terenie całej Polski.

Dostępność usług

Siedziba Kancelarii znajduje się w Jeleniej Górze przy ul. Grabowskiego 7, filia jest w Zgorzelcu. Działam na terenie całej Polski, możliwe jest więc umówienie spotkania / prowadzenie sprawy/wizyta w zakładzie karnym lub areszcie w innym mieście.

Kancelaria transgraniczna

Z uwagi na przygraniczne położenie Filii Kancelarii oraz biegłą znajomość języka niemieckiego, do współpracy zapraszam serdecznie Klientów z Niemiec, którzy potrzebują pomocy prawnej w Polsce.

Działalność pro bono

Czasem najcenniejszym okazuje się to, co nie znajduje wymiaru w pieniądzu. Pragnę pomagać również tym istotom, wobec których ludzie, ale również ustanowione prawo nie dało gwarancji godnego życia. Istotom, które nie potrafią zabrać głosu. Dlatego proszę o kontakt osoby potrzebujące wsparcia prawnego (i nie tylko), dla których los Zwierząt nie jest obojętny.

Adwokat Agnieszka Brzezińska

Prawo ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę dyplomową z zakresu prawa gospodarczego publicznego (pt. „Regulowana działalność gospodarcza w turystyce”) obroniłam z oceną bardzo dobrą.

W trakcie studiów ukończyłam również Szkołę Prawa Niemieckiego (Deutsche Rechtsschule, Humboldt-Universität zu Berlin). Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, pod patronatem adwokata Błażeja Gazdy.

Oferta kancelarii

Prawo karne

PAMIĘTAJ! Zawsze w przypadku zatrzymania, zarzutu popełnienia przestępstwa, oskarżenia - możesz i powinieneś się bronić. Nie postępuj pochopnie i NIE WIERZ w to, że broniąc się pogorszysz swoją sytuację.

Nie daj się zmanipulować, jeśli masz wątpliwości - skontaktuj się z adwokatem ZANIM się przyznasz do zarzucanego czynu i złożysz wyjaśnienia. Wyjaśnienia można zawsze złożyć na późniejszym etapie postępowania i nie będzie się to wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Nie musisz pomagać organom ścigania w zdobywaniu dowodów przeciwko Tobie. Do czasu prawomocnego wyroku jesteś objęty domniemaniem niewinności.

 • pomoc w razie zatrzymania, postępowanie przygotowawcze i sądowe
 • pomoc pokrzywdzonym, reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego
 • postępowanie karne wykonawcze (warunkowe zwolnienie, przerwa w karze, dozór elektroniczny, odroczenie kary itp.)
 • wykroczenia
 • pomoc Rodzinie osoby tymczasowo aresztowanej/skazanej w procedurach przed Prokuraturą i Sądem, a także administracją zakładu karnego
 • postępowanie w sprawach nieletnich
Prawo cywilne
 • roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • windykacja przedsądowa i postępowanie jurysdykcyjne w sprawach o zapłatę, reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo turystyczne
 • roszczenia wynikające ze stosunku pracy
Prawo rodzinne
 • rozwód, separacja
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
Prawo spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • postępowanie w sprawie wydziedziczenia, uznania za niegodnego
 • dział spadku
Prawo administracyjne
 • postępowanie przed urzędami administracji publicznej
 • odwołania od decyzji organów podatkowych, ZUS itp., skargi administracyjne
 • reprezentowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Dane teleadresowe

Siedziba Kancelarii

ul. Grabowskiego 7
58-500 Jelenia Góra

Filia Kancelarii

ul. Słowackiego 9C
59-900 Zgorzelec

+48 507 088 878
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 6152006750


© 2019 Agnieszka Brzezińska. Realizacja: 3motion